Waterverzachter voor appartementen

De waterverzachter voor een appartement kan perfect individueel geplaatst worden. Of het nu een koopappartement is of een huurappartement. Het is mogelijk een kleine en compacte waterverzachter te plaatsen in de berging / bergruimte of keukenkast van het appartement.

Waterontharder installatie technische ruimte

Gemeenschappelijke waterontharder voor appartementen

De waterontharder voor appartementen kan ook geplaatst worden voor meerdere appartementen en woonentiteiten of voor een ganse appartementsblok. In de gemeenschappelijke berging wordt dan een professionele waterverzachter geplaatst. De verhuurder kan de kosten maandelijks aanrekenen aan zijn huurders voor het gebruik van het toestel, het zout en onderhoud. Dit moet goed omschreven staan in het huurcontract. Men spreekt hier over een gemeenschappelijke waterontharder.

Stappenplan plaatsing gemeenschappelijke onthardingssysteem

Het plaatsen van een gemeenschappelijk wateronthardingssysteem voor een appartementencomplex vereist een goed georganiseerde aanpak binnen de Vereniging van Mede-eigenaars (VME). Hieronder volgen de stappen en belangrijke overwegingen om dit proces te regelen:

 1. Initiatief en voorbereiding
  Verzamel informatie over de voordelen, kosten en technische specificaties van een gemeenschappelijk wateronthardersysteem. Betrek specialisten en installateurs om een duidelijk beeld te krijgen. Vraag meerdere offertes aan bij verschillende leveranciers om een vergelijking te kunnen maken. Let hierbij op de kwaliteit, prijs, onderhoudskosten en garanties.
 2. Voorstel aan de VME
  Plan een vergadering van de VME waarin het voorstel voor de installatie van een gemeenschappelijk wateronthardersysteem op de agenda staat. Presenteer de verzamelde informatie, inclusief kosten-batenanalyse, onderhoudsplannen en mogelijke leveranciers. Het is nuttig om visualisaties en voorbeelden te gebruiken om het voorstel duidelijk te maken.
 3. Discussie en besluitvorming
  Bespreek het voorstel uitvoerig tijdens de vergadering. Laat de leden vragen stellen en hun zorgen uiten. Organiseer een stemming onder de eigenaars. Voor belangrijke wijzigingen zoals de installatie van een gemeenschappelijk systeem is vaak een gekwalificeerde meerderheid nodig, meestal twee derde of driekwart van de stemmen, afhankelijk van de statuten van de VME.
 4. Contracten en installatie
  Na goedkeuring van het voorstel, onderteken de contracten met de gekozen leverancier. Zorg ervoor dat alle afspraken duidelijk in het contract staan, inclusief installatieplanning, onderhoud en garanties. De leverancier voert de installatie uit volgens de afgesproken planning. Houd toezicht op de voortgang en zorg ervoor dat alles volgens plan verloopt.
 5. Onderhoud en monitoring
  Stel een onderhoudsplan op met de leverancier om ervoor te zorgen dat het systeem efficiënt blijft werken. Regelmatige controles en onderhoudsbeurten zijn essentieel. Houd toezicht op het verbruik en de prestaties van het systeem. Zorg dat er een systeem is voor het rapporteren van eventuele problemen.

Belangrijke Overwegingen

 • Kostenverdeling: Bespreek hoe de kosten voor de installatie, het onderhoud en eventuele reparaties verdeeld zullen worden onder de eigenaars. Dit kan proportioneel gebeuren op basis van het eigendomsdeel.
 • Juridische aspecten: Controleer de statuten van de VME en zorg ervoor dat alle juridische procedures correct worden gevolgd. Raadpleeg indien nodig een juridisch adviseur.
 • Communicatie: Houd alle eigenaars goed op de hoogte van de voortgang en eventuele veranderingen in het plan. Transparantie is essentieel om vertrouwen te behouden.

Waterontharder voor appartement

Individuele waterontharder voor appartement

Tegenwoordig opteert men meer en meer voor de plaatsing van individuele waterontharders in appartementen. Deze kunnen per appartement geplaatst worden. Het voordeel is dat het onderhoud en zoutverbruik ten laste blijft bij de huurder of eigenaar van een appartement. De plaatsing van een toestel hangt ook af van de beschikbare ruimte. Is er een technische ruimte aanwezig per appartement / in het appartement zelf, dan kan de waterverzachter daar geplaatst worden. Is er plaatsgebrek, dan kunnen de individuele toestellen geplaatst worden in de gemeenschappelijke ruimtes.

Kleine waterontharders kunnen ook in de keukenkast geplaatst worden. Hou hier wel rekening met het feit dat de spoeling en het daardoor het zoutverbruik hoger ligt. Vraag steeds raad aan een vakman of installateur welke oplossing de beste / het meest voordelig is. Hou rekening met de afmetingen van de waterontharder.

Offerte waterverzachters voor appartement