Onderhoud waterontharders: Controle & Prijs

Onderhoudstechnicus waterverzachters

Een waterontharder dient men regelmatig te laten onderhouden om de werking en de veiligheid van het toestel te kunnen garanderen. Slecht geïnstalleerde onderdelen of onderdelen dewelke op termijn niet goed meer werken kunnen leiden tot het stukgaan van de waterverzachter.

Prijs onderhoud waterontharder

De prijs van het onderhoud van een waterontharder ligt tussen de €50 & €100 / servicebeurt. Indien er extra kosten zijn om stukken te vervangen, zal de installateur extra kosten moeten aanrekenen.

Offerte onderhoud waterontharder

Om de hoeveel tijd een waterontharder laten onderhouden?

Men raad aan om een jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren door een vakman. Er zijn een aantal zaken die je zelf kan uitvoeren, maar een onderhoudstechnicus stelt de waterontharder perfect af. Bovendien is hij ervaren in het eventueel vervangen van specifieke onderdelen.

Kan ik zelf een waterontharder onderhouden?

Ja, er zijn een aantal zaken die je periodiek dient te controleren om een goede werking te garanderen zoals:

  • Regelmatig zout bijvullen;
  • Waterontharder ontsmetten, hiervoor bestaan er producten op chloorbasis op de markt;
  • Reinigen van het zoutreservoir;
  • Reinigen van de afvoerleiding;

Enkele cruciale momenten voor het onderhoud van jouw waterverzachter

  • Na een periode van 15 dagen zonder gebruik van de waterverzachter: desinfectie van het toestel.
  • Maandelijks: uitvoeren van een waterhardheidstest en aanpassing van het zoutniveau.
  • Elk semester: inspectie van de beschermingsfilter en reiniging van de hars.
  • Jaarlijks: uitvoeren van een algehele onderhoudsbeurt inclusief aanpassingen, schoonmaken en desinfecteren van de zouttank.
  • Om de 5 tot 10 jaar: noodzakelijke vervanging van de hars.

Werkwijze controle waterontharder door vakman

Een waterontharder laten onderhouden omvat een aantal extra handelingen en controlepunten zoals:

1. Testen van de waterhardheid

Men gebruikt de druppeltest om de hardheid van het water te meten. Er wordt water uit de kraan van de keuken of badkamer genomen om de test te laten uitvoeren. Geeft de druppeltest hard water aan, dan werkt de waterontharder niet goed meer.

2. Testen van de klep, smeren en reinigen onderdelen

Een ontharder stuurt water naar het zoutreservoir om zout water aan te maken ( nodig om de harsen te ontdoen van kalk ). De pekelklep zorgt ervoor dat wanneer de ontharder water aan het zoutreservoir toevoegt dit bij de gewenste hoeveelheid stopt. Bij een onderhoud van de waterontharder worden alle belangrijke delen gesmeerd en gereinigd waar nodig, denk maar aan bewegende delen en dichtingen. Ze zorgen ervoor dat de juiste hoeveelheden doorstromen.

3. Reinigen van het zoutreservoir

Aangezien zouten op termijn kunnen aankoeken, is het belangrijk om zoutkoek in de zoutbak te behandelen, zoutklonters, zoutpap, vuilbezinksel te verwijderen.

Tip: Controleer in het bijzijn van de onderhoudsdienst het pekelwater. Neem een glas pekelwater, en houd het tegen het licht. Het pekelwater dient glashelder en zuiver te zijn, zoals het drinkwater dat geleverd wordt door de watermaatschappij. Indien het pekelwater troebel is, dient u de onderhoudsdienst en de technieker in gebreke te stellen. Betaal alleen wanneer hij de pekelbak goed gereinigd heeft.

4. Reinigen van de harsen

Met een bepaalde chlooroplossing worden de harsen gereinigd. Deze oplossing wordt toegevoegd aan het pekelwater die bij de regeneratie wordt opgezogen. Bacteriën die zich in de harsen genesteld hebben worden verwijderd. Er kan gekozen worden om de harsen te reinigen met Resin CLean. Resin Clean reactiveert de harskorrels. Resin Clean verhoogt de levensduur van kationhars door het verwijderen van de voornaamste verbindingen die capaciteitsverlies veroorzaken. Resin Clean verwijdert verontreinigingen zoals ijzer-, mangaan-, calcium-, bariumdeeltjes en organische stoffen. Het product laat een volledige reactivering toe van de kationharskorrels, die hierdoor hun totale ionen uitwisselingscapaciteit behouden. Het bevat geen oppervlakte actieve stoffen en is eenvoudig in gebruik. Het volstaat de gewenste hoeveelheid Resin Clean in het zoutvat te gieten, bij voorkeur via de pekelschacht.

5. Afstellen van de waterontharder

Bij een groot onderhoud van een waterontharder, of bij een nazicht van een ontharder door een installateur of technieker zal alles gecontroleerd worden op gebied van resthardheid en zoutverbruik, zodoende het toestel weer optimaal werkt.

Onderhoudstechnicus waterverzachters

Waterontharder problemen

Fabrikanten, merken en verdelers

Offerte onderhoud waterontharder